Per-Willy Amundsen

Justisminister og 1. kandidat til Stortinget
Fremskrittspartiet i Troms
Annonse
Andre saker fra forfatteren